1.000 gà 55 ngày tuổi giống Thanh Lương 2 chăn VINA 255

Category: Chăn nuôi gà thịt, Thức ăn chăn nuôi VINA 25 0

Trại chăn nuôi 1.000 gà thịt 55 ngày tuổi

Gà Giống Thanh Lương 2 – Vĩnh Phúc

Related Articles

Add Comment