4.000 Gà giống Hòa Phát 1 tuần tuổi chăn VINA 220

Gà 1 tuần tuổi chăn cám VINA 220

Giống gà Hòa Phát giá 9.000 đ/con

Số lượng 4.000 con

Ngày vào gà: 17/07/2020

Post Comment