Giá cả thị trường gia cầm ngày 11/09/2021

Giá cả thị trường gia cầm ngày 11/09/2021

– Vịt giống Super: 15.000đ/con
– Vịt giống Bầu cánh trắng : 10.000₫/ con
– Vịt thịt Super: 37.000đ/con
– Vịt thịt Bầu lai: 40.000đ/con
– Giống gà lông màu: 12.000/con
– Gà Mía Sơn Tây: 88.000/kg
– Gà thịt lông màu: 53.000/kg
– Trứng vịt TP: 2.800/quả
– Trứng gà Ai cập: 2.500₫/quả
– Trứng gà đỏ: 2.000 đ/quả

Post Comment