Giá cả thị trường gia cầm ngày 17/08/2021

Giá cả thị trường gia cầm ngày 17/08/2021

– Vịt giống Super: 12.000đ/con
– Vịt giống Bầu cánh trắng : 7.000₫/ con
– Vịt thịt Super: 36.000đ/con
– Giống gà lông màu: 12.000/con
– Gà Mía Sơn Tây: 83.000/kg
– Gà thịt lông màu: 53.000/kg
– Trứng vịt TP: 3.000/quả
– Trứng gà Ai cập: 2.600₫/quả
– Trứng gà đỏ:2.300 đ/quả

Post Comment