Giá cả thị trường gia cầm ngày 30/08/2021

Giá cả thị trường gia cầm ngày 30/08/2021

– Vịt giống Super: 12.000đ/con
– Vịt giống Bầu cánh trắng : 11.000₫/ con
– Vịt thịt Super: 38.000đ/con
– Vịt thịt Bầu lai: 38.000đ/con
– Giống gà lông màu: 12.000/con
– Gà Mía Sơn Tây: 88.000/kg
– Gà thịt lông màu: 53.000/kg
– Trứng vịt TP: 2.800/quả
– Trứng gà Ai cập: 2.600₫/quả
– Trứng gà đỏ: 1.800 đ/quả

Post Comment