Giá cả thị trường ngày 06/03/2020

– Lợn giống siêu nạc: 2.1-2.2tr/con
– Lợn giống áp siêu: 1.7-1.8tr/con
– Lợn thịt siêu nạc: 85.000đ/kg
– Lợn thịt áp siêu: 80.000đ/kg
– Ngan thịt: 45.000đ/kg
– Vịt giống Super: 8.000đ/con
-Vịt giống Bầu cánh trắng : 6.000₫/ con
– Vịt thịt Super: 28.000đ/con
– Giống gà lông màu: 12.000/con
– Gà thịt lông màu: 85.000/kg
– Trứng vịt TP: 1.900/quả
– Trứng gà Ai cập: 2.000₫/quả
– Trứng gà đỏ:1.150 đ/quả

Post Comment