Photo: 5.000 gà hậu bị chăn CP 522 chuyển ViNa 271

Category: Chăn nuôi gà đẻ, My Photo, Thức ăn chăn nuôi VINA 150 0

Trang trại quy mô 5.000 gà hậu bị 13 tuần tuổi chăn CP 522 chuyển ViNa 271
Trang trại quy mô 5.000 gà hậu bị 13 tuần tuổi chăn CP 522 chuyển ViNa 271

Trang trại quy mô 5.000 gà hậu bị 13 tuần tuổi chăn CP 522 chuyển ViNa 271
ViNa 271 dùng cho gà hậu bị từ 9 đến 18 tuần tuổi!
Thăm quan trải nghiệm sản phẩm VINA 271
Liên hệ: Phạm Văn Thời
Mobile: 0975.899.886
Email: [email protected]
Website: https://phamthoi.com
Facebook: https://www.facebook.com/phamthoivina/
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCYad…
TikTok: https://www.tiktok.com/@phamthoivina

Related Articles

Add Comment