Photo: Trang trại 1.000 gà Đông Tảo chăn ViNa 223

Category: Chăn nuôi gà thịt, My Photo, Thức ăn chăn nuôi VINA 36 0

ViNa 223 hỗn hợp dùng vỗ béo cho gà siêu thịt 20 ngày trước khi xuất bán

ViNa 223 hỗn hợp dùng vỗ béo cho gà siêu thịt 20 ngày trước khi xuất bán

Related Articles

Add Comment