Photo: Trang trại quy mô 5.000 gà đẻ bố mẹ Lương Phượng tại Thanh Hóa

Category: Chăn nuôi gà đẻ, My Photo, Thức ăn chăn nuôi VINA 15 0

ViNa 272S dùng cho gà đẻ trứng giống trên 18 tuần tuổi

Related Articles

Add Comment