Photo: Trang trại quy mô 5.000 gà đẻ bố mẹ Lương Phượng tại Thanh Hóa

ViNa 272S dùng cho gà đẻ trứng giống trên 18 tuần tuổi

Post Comment