Trại 2.500 gà lai Hồ 65 ngày tuổi chăn VINA 255

Category: Chăn nuôi gà thịt, Thức ăn chăn nuôi VINA 19 0

Trại 2.500 gà lai Hồ 65 ngày tuổi chăn VINA 255

Gà Lai Hồ

Thức ăn chăn nuôi VINA 255

Related Articles

Add Comment