Trại a Uẩn 10.000 trắng. 5000 gà đẻ – Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định

Đại lý Uẩn – Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định

10.000 trắng. 5000 gà đẻ

Japfa: F20, F21, F22

Emivest

Add Comment