Trại vào đàn mới 1.000 vịt bầu lai tiếp tục chăn VINA

Chương trình dinh dưỡng ViNa tối ưu áp dụng cho 1.000 vịt bầu lai bơ:

Tham khảo: Lịch vaccine phòng bệnh cho vịt thịt và vịt đẻ

Post Comment