Trang trại 2.000 vịt thịt vào đàn mới sử dụng ViNa 355

Trang trại 2.000 vịt thịt vào đàn mới sử dụng ViNa 355

Trại vào đàn mới ngày 05/11/2021

Giá giống: 6.000 vnđ/con

Thăm quan trải nghiệm sản phẩm VINA dùng cho vịt thịt:

Post Comment