Trang trại quy mô 18000 gà đẻ chăn VINA 272S | Phạm Thời VINA

Trang trại quy mô 18000 gà đẻ chăn VINA 272S | Phạm Thời VINA
Thăm quan trải nghiệm sản phẩm VINA 272S
Liên hệ: Phạm Văn Thời
Mobile: 0975.899.886
Email: [email protected]
Website: https://phamthoi.com
Facebook: https://www.facebook.com/phamthoivina/
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCYad…
TikTok: https://www.tiktok.com/@phamthoivina

Post Comment