Trang trại quy mô 50000 gà đẻ chăn VINA 272 | Phạm Thời VINA

#ViNaFeed #ViNa272 #PhamThoiViNa
Trang trại quy mô 50000 gà đẻ chăn VINA 272 | Phạm Thời VINA
Thăm quan trải nghiệm sản phẩm VINA 272
Liên hệ: Phạm Văn Thời
Mobile: 0975.899.886
Email: [email protected]
Website: https://phamthoi.com
Facebook: https://www.facebook.com/phamthoivina/
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCYad…

Post Comment