Video: 1.500 vịt bầu lai 45 ngày chăn VINA 386 | Phạm Thời VINA

Video: 1.500 vịt bầu lai 45 ngày chăn VINA 386 | Phạm Thời VINA
ViNa 386 dùng cho vịt ngan thịt 22 đến xuất bán.
Thăm quan trải nghiệm sản phẩm VINA 386
Liên hệ: Phạm Văn Thời
Mobile: 0975.899.886
Email: [email protected]
Website: https://phamthoi.com
Facebook: https://www.facebook.com/phamthoivina/
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCYad…
TikTok: https://www.tiktok.com/@phamthoivina

Post Comment