Video: Đoàn khách hàng Tân Yên, Bắc Giang tham quan nhà máy ViNa Hải Dương

Video: Đoàn khách hàng Tân Yên, Bắc Giang tham quan nhà máy ViNa Hải Dương

Khách hàng chăn nuôi vịt đẻ, ngan đẻ

Add Comment