Video: Trại 1.500 vịt đẻ chăn cám VINA 380 tại Cổ Đông – Sơn Tây

Category: Chăn nuôi ngan đẻ, My Job, Thức ăn chăn nuôi VINA 17 0

Video: Trại 1.500 vịt đẻ chăn cám VINA 380 tại Cổ Đông – Sơn Tây

Tags:

Related Articles

Add Comment