Video: Trại 1.500 vịt đẻ chăn cám VINA 380 tại Cổ Đông – Sơn Tây

https://www.youtube.com/watch?v=a9xx1IJ5FfY

Video: Trại 1.500 vịt đẻ chăn cám VINA 380 tại Cổ Đông – Sơn Tây

Add Comment